SPORTOVNÍ AKCE A KONCERTY VÝSTAVY SPOLEČENSKÉ AKCE

V následujícím přehledu naleznete nejčastěji poskytované služby naší firmou (v případě, že nějakou službu nenaleznete, buďte si jisti, že i tu umíme zajistit).

Sportovní akce a koncerty:

 zajištění pronájmu místa
 úprava místa
 zajištění personálu
 zajištění techniky a mechanizace
 plánování prostorového rozmístění
 sestavení časových harmonogramů
 řízení a koordinace všech prací
 zajištění ozvučení a osvětlení
 zajištění podia včetně zastřešení
 zajištění dopravy
 zajištění vybavení pro kanceláře, šatny a VIP prostory
 přímá komunikace s managementy umělců
 zajištění propagace
 zajištění ochrany zákulisí a umělců
 zajištění a koordinace příjezdu/příletu a odjezdu/odletu umělců a managementu
 vyřízení celních formalit.

Výstavy:

 zajištění libreta výstavy
 zajištění výtvarně-prostorového řešení
 vytvoření projektu
 výroba fundusu výstavy
 zajištění pronájmu fundusu
 výroba grafiky
 zajištění zápůjček exponátů
 výroba kopií a faksimilí
 montáž a demontáž
 zajištění pronájmu výstavního prostoru nebo plochy
 zajištění provozu u krátkodobých expozic
 zajištění dopravy
 zajištění celních formalit
 zajištění vernisáží

Společenské akce:

 zajištění pronájmu místa
 úprava místa
 zabezpečení programu
 zajištění ozvučení a osvětlení
 zajištění podia
 zajištění občerstvení
 zajištění speciálních efektů (laser, ohňostroj, videoprojekce…)
 zabezpečení ochrany místa
 zabezpečení pořadatelské služby
 zajištění dopravy
 zabezpečení mobiliáře
 zajištění úklidu místa