Martin Gross - absolvent Vysoké školy ekonomické. Je jednatel a generální manažer firmy. Je zodpovědný za koordinaci všech činností spojených s produkcí akcí. Martin Gross se stal jedním ze spoluzakladatelů Spolku pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze.